Hyppää sisältöön

Innokaupunkeja yhdistävät teollisuuden digivihreää siirtymää ja uusia teknologisia innovaatioita, kuten hyvinvointi- ja terveysteknologiaa edistävät osaamisalat. Vetovastuuhankkeita tarvitaan, jotta voidaan tukea osaamisaloja yhdistäviä verkostoja ja kansainvälisesti kiinnostavien kokonaisuuksien syntymistä. Vetovastuuhankkeille on varattu oma erillinen rahoituksensa.

Temaattinen yhteistyö tuo kaupunkien voimavaroja yhteen ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja kansainvälistä yhteistyötä, kuten kansainvälisen rahoituksen yhteishankkeita ja investointeja.

Toteutettavat vetovastuuhankkeet esitellään näillä sivuilla, kun rahoituspäätökset valmistuvat.

Vetovastuuteemojen lisäksi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuus sisältää toisen valtakunnallisen kehittämisosan, eli innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman, josta löydät lisätietoa hankerahoitus-sivulta.

Uutisia: