Skip to content

Innostäderna förenas av kompetensområden som främjar en industriell digigrön omställning och nya teknologiska innovationer, såsom välfärds- och hälsoteknologi. Projekt med ledningsansvar behövs för att kunna stöda nätverk som förenar kompetensområdena och uppkomsten av internationellt intressanta helheter. För projekt med ledningsansvar har en egen separat finansiering reserverats.

Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete, såsom gemensamma projekt och investeringar inom internationell finansiering.

Projekten med ledningsansvar som genomförs presenteras på de här sidorna när projekten har fått sina finansieringsbeslut. För de första projekten med ledningsansvar ansöktes om finansiering sommaren 2022. (Se Ansökan om projekt med ledningsansvar 2022).

Utöver temana med ledningsansvar innehåller programhelheten Innoverande städer och samhällen ett nationellt innovations- och kompetensnätverkstema, om vilket du hittar ytterligare information under projektfinansiering på den här webbplatsen.