Skip to content

Innostäder är finländska universitets- och universitetscenterstäder, som i ekosystemavtal med staten har definierat sina spetsteman när det gäller kompetens och utveckling.

Städerna fungerar som plattformar för kompetens, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt för investeringar som är viktiga med tanke på framtiden. Med hjälp av ekosystemavtalen vill man skapa en internationellt attraktiv försöks- och innovationsmiljö för ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar.

Sammanlagt är det fråga om 19 städer och en kommun, vilka ingick 16 ekosystemavtal med staten år 2021.

Utöver specialkompetensen som stadsregionerna innehar förenas Innostäderna av vissa kompetensområden inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, teman med ledningsansvar. För projekt med ledningsansvar enligt temana har en egen separat finansiering reserverats.

Bekanta dig med Innostädernas spetsteman inom utveckling och kompetens och nätverka med intressanta partner!

Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Huvudstadsregionen, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, Vasa