Hyppää sisältöön

Seinäjoen ekosysteemisopimuksen haku on auki

| Rahoitushaut, Seinäjoki

Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus kantaa nimeä Älykäs vihreä kasvu. Tällä hakukierroksella haettavana on noin 277 000 euroa.

Seinäjoen ekosysteemisopimuksen haussa etsitään hankkeita, jotka edistävät Seinäjoen ekosysteemisopimuksen painopisteiden, ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus, tavoitteiden toteutumista.

Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen -painopisteessä haetaan hankkeita joilla uudistetaan alueen ruokaekosysteemiä huomioimalla yritysten vahvuudet, kestävyysmuutos ja digitalisaatio. Haussa haetaan hankkeita, joilla vahvistetaan ja monipuolistetaan yhteistyökumppanuuksia, kehitetään kaupungin elintarviketeollisuuden toimintaympäristöjä ja niiden ekosysteemimäistä toimintaa ja kansainvälistymistä.

Älykkäästi uudistuva teollisuus -painopisteessä tavoitteena on alueen valmistavan teollisuuden automaation ja digitalisaation vahvistaminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen huomioimalla erityisesti kestävät logistiset ratkaisut. Lisäksi painopisteellä pyritään edistämään alan kansainvälistä liiketoimintaa ja liiketoimintamallien syntymistä.


EURA 2021: Kestävän kaupunkikehittämisen haku -Seinäjoen ekosysteemisopimus 14.4.-16.6.2023

Innokaupunki Seinäjoen kehittämisen kärjet

Kaikki artikkelit